Privacyverklaring

Privacy-
verklaring

Inner Group B.V., gevestigd in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze omgang met privacy, kunt u het contactformulier gebruiken of ons mailen naar info@innergroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inner Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website ten behoeve van de verbetering van de website en uw ervaring

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inner Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of als u hier zelf omgevraagd heeft (bijvoorbeeld door een verzonden bericht via het contactformulier).
  • Inner Group B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Inner Group B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Ingediende informatie worden door een mens behandeld. Het is wel mogelijk dat deze informatie door geautomatiseerde systemen worden verschaft, bijvoorbeeld via servers, mailsystemen of het contactformulier op deze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inner Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren. Ook in deze gevallen bewaren we de betreffende gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inner Group B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het is mogelijk dat wij genoodzaakt zijn om gebruik te maken van systemen, applicaties of diensten van derden om de afgesproken overeenkomst na te komen. Wij adviseren daarom ook om de privacyverklaring van deze partijen door te nemen voor meer informatie over hun omgang met uw privacy.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inner Group B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wilt u uw voorkeuren betreffende de cookies wijzigen? Dat is mogelijk op elke pagina van onze website. Klik op het tandwielsymbool dat linksonder zichtbaar is. In het menu kunt u selecteren welke cookies u toestaat. Hier vindt u ook meer informatie over elke cookie, een uitleg van de werking en de bewaartermijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inner Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@innergroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inner Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innergroup.nl

Onze websites en webapplicaties zijn beveiligd via een SSL verbinding. Dit kunt u herkennen aan het slotje links van de URL. Zo bent u verzekerd van een beveiligde verbinding en worden uw gegevens beschermd!

Dit is versie 1.1 van deze privacyverklaring. Laatst gewijzigd op 1 februari 2024.